Tarifname

Tarifname

 • Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

Tarifname ve Buluş Başlığı;

 • Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.
 • Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:Teknik Alan

   

 • Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir. Örnek: Buluş, …………….. ile ilgilidir.

  Teknik Alan
   
 • Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.Buluşun Amacı

   

 • Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.Şekillerin açıklaması

   

 • Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.
  Örnek:
  Şekil 1: Işıklı uyarı aparatının kullanıldığı telefonun perspektif görünüşü
  Şekil 2: Gövdenin perspektif görünüşüŞekillerdeki referansların açıklaması

   

 • Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.
  Örnek:
  1: Işıklı uyarı aparatı
  2: Ahize
  3: GövdeBuluşun açıklaması

  Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez içinde yazılmalıdır.
  Örnek:
  ………… Ahizenin (2) üzerinde, ana cihaza (A) oturan yüzeyinden başlayarak üst yüzeyine kadar devam eden bir delik (21) bulunmaktadır. …….

  Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

   

 • Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

 

 

 

Tarifname