Patent Başvuru Unsurlarının Genel Fiziksel Özellikleri

Başvuru unsurları (başvuru formu, tarifname, istemler, özet ve resimler) ile ilgili aşağıdaki genel hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

 •  Bilgisayar veya daktilo ile yazılmalıdır. Sadece gerekli olduğunda grafik sembolleri, karakterleri, kimyasal ya da matematiksel formüller, Çince veya Japonca karakterler el ile yazılabilir ya da çizilebilir.
 • Sayfalar, doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı yapıda olmalıdır.
 • Sayfalar, delik, buruşuk, katlanmış olmamalıdır.
 • Çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılmalıdır.
 • Unsurlardan herbiri yeni bir sayfada başlamalıdır.
 • Tarifname, istem, özet ve varsa resim sayfaları ikişer nüsha, başvuru formu tek (bir) nüsha halinde hazırlanmalıdır.
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarında, satır araları 1,5 aralıkta olmalıdır.
 • Tarifnamede ve özette tablo kullanılabilir. İstemlerde ise tablo, buluş konusunun tabloların kullanımını zorunlu kılması durumlarda kullanılabilir.
 • Tablo, formül vb. gösterimler dikey konumdaki sayfaya sığmadığı takdirde sayfaya yatay konumda da yerleştirilebilir.
 • Ağırlık ve ölçü birimleri, metrik sistem (SI) cinsinden ifade edilmelidir.
 • Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilmelidir.
 • Diğer formül vb. ifadeler için de uluslararası uygulama kurallarına uyan ve genel kabul gören teknik terim, işaret veya semboller kullanılmalıdır.
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarının altına ilgili sayfa numarası yazılmalıdır. Sayfa numaraları, tarifname-istem-özet sırası ile verilmelidir (Word dokümanında Ekle > Sayfa Numaraları işlemleri uygulanmalıdır).
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarında satır numaralandırması yapılmalıdır. Resim sayfalarında yapılmamalıdır. (Word dokümanında Dosya > Sayfa Yapısı > Düzen > Satır Numaraları > Artış (5’erli) işlemleri uygulanmalıdır).
 • Minimum ve maksimum sayfa kenarı marjları ile birlikte genel sayfa görüntüsü aşağıda yer almaktadır. (Word dokümanında Dosya > Sayfa Yapısı > Kenar Boşlukları işlemleri uygulanmalıdır).