Patent mi, Faydalı Model mi?

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Patent                  Faydalı Model

Yenilik                                                                          Bakılır                    Bakılır

Buluş Basamağı                                                         Bakılır                   Bakılmaz

Sanayide Uygulanabilirlik                                            Bakılır                   Bakılır

Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler         Korunur                 Korunmaz

Kimyasal Maddeler                                                    Korunur                 Korunmaz Araştırma Raporu / İnceleme Raporu                       Var                         Yok Koruma Süresi                                            7 yıl (İncelemesiz)         20 yıl (İncelemeli)