Rüçhan Belgesi

Rüçhan Belgesi

  • Enstitümüz nezdinde bir patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan önceki 12 aylık zaman dilimi içinde Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde başvuru yapılması durumunda söz konusu yabancı ülkenin patent ofisinden alınacak rüçhan belgesinin ve bu belgenin sicil bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi gerekmektedir.
  • Rüçhanlı başvurularda başvuru ücreti rüçhan sayısına bağlı olarak (EK-5) değişmektedir.
  • Rüçhan talebinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.
  • Rüçhan talebinin başvuru ile birlikte değil fakat başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılması durumunda, başvuru ücretinin rüçhanlı başvuru ücretine tamamlanması gerekmektedir.
  • Rüçhan belgesi ve çevirisinin de başvuru sırasında ya da başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.