Arama:
Barkod Üyelik Aidat İşlemleri

Barkod Üyelik Aidat İşlemleri

GS1 Türkiye’ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl GS1 Türkiye’ye sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdürler.

Her yıl, o yıla ait sistem kullanım bedelleri GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve GS1 Türkiye tarafından ilan edilir. Sistem kullanım bedelleri her yıl faturalandırılarak üye firmaya tebliğ edilmekte, ayrıca internet sayfamızda duyurulmakta ve çağrı merkezimizden de konu ile ilgili bilgi alınabilinmektedir. GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından sistem kullanım bedeli ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve fatura bilgisi değişikliklerinin GS1 Türkiye Vakfına  bildirilmesi gerekmektedir.

2019 yılı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sistemde kayıtlı aidat borçlarınızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.
ÜYELİK AİDAT BEDELLERİ
7 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 1.540,-TL
8 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 1.320,-TL
9 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 1.100,-TL
10 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 880,-TL
11 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 660,-TL
12 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım Bedeli KDV dahil 550,-TL
Barkod Numarası

Barkod Sistemine üye olmak isteyen firmalar, aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak Asya Patent Te Teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Barkod Başvurusu ;Barkod Numarası Alımına İlişkin Hizmet Sözleşmesi,

2. Barkod Numarası Başvuru Formu: Firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve faaliyet konusuna ilişkin bilgileri içeren basılı formdur.

3. Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB’nin barkod kullanımı hakkındabelirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir.

4. Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır.

5. Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi.

6. Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi .

7. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.

8.Barkod Numarası Başvurusu Hizmet Ücreti.