Barkod Numarası Alım Süreleri

1. Ticaret Odasına Kayıtlı Firmalar
Beş iş günü içersinde barkod numaranız alınır.

2. Esnaf ve Sanatlkarlar odalarına kayıtlı firmalar
Oniki işgünü içersinde barkod numaranız alınır.