Arama:
Barkod Teknolojisi

İşin Uzmanı ileBarkod Başvurusu BarkodTescili

Barkod Nedir?

Barkod, çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır.

Barkod Numarası Adres Değişikliği

Barkod numarası adres değişikliği GS1 Türkiye üyesi olan her firma, üyeliği devam ederken adres değişikliği yapmış ise adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesini bir yazı ile Asya Patent Ofisine iletmelidir.

Barkod Numarası

Barkod Sistemine üye olmak isteyen firmalar, aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak Asya Patent Ofisine Teslim edilmesi gerekmektedir.

Barkod Alım Süresi

Ticaret odasına kayıtlı olan şirketlerin Barkod Numarası başvurusu 5 iş günü, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı şirketlerin Barkod Numarası başvurusu 10 iş gününde sonuçlanmaktadır.

Ülke Barkodları

Bir ürünün hangi ülkeye ait olduğunu üzerindeki barkodun ilk üç numarasından anlayabilirsiniz.

Barkod Çoğaltma

Gs-1 den Alınan Ön Eklerin Kullanılması için Kontrol Basamakları ile Barkod Numaralarının Çoğaltılması gerekmektedir.

Barkod Numarası

Barkod Başvurusu Ofisi Bilgi Bankası

Barkod Aidatları

GS1 Türkiye’ye üye olan firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yıl hariç, her yıl GS1 Türkiye’ye barkod aidat bedellerini ödemekle yükümlüdürler.

Her yıl, o yıla ait sistem kullanım bedelleri GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve GS1 Türkiye tarafından ilan edilir.

Sistem kullanım bedelleri her yıl faturalandırılarak üye firmaya tebliğ edilmekte, ayrıca internet sayfamızda duyurulmakta ve çağrı merkezimizden de konu ile ilgili bilgi alınabilinmektedir. 

GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından sistem kullanım bedeli ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve fatura bilgisi değişikliklerinin bildirilmesi gerekmektedir.

2020 için faturası kesilerek tarafınıza gönderilmiş olan 2020 yılı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

7 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 1.694,-TL
8 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 1.452,-TL
9 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 1.210,-TL
10 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 968,-TL
11 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 726,-TL
12 Basamaklı Önek Numarası Yıllık Kullanım BedeliKDV dahil 605,-TL
Barkod Sistemi

1. Adım: GS1 Firma Ön Ek Numarası Alınması

Barkod Sistemine geçilmesinde ilk adım GS1 firma öneki almaktır. Bu sayede ürünlerinizi, lokasyonlarınızı, taşıma birimlerinizi, taşınmazlarınızı ve dokümanlarınızı dünya genelinde tekil olarak numaralandırma ayrıcalığına hak kazanırsınız

2. Adım: Numaraların Atanması

GS1 Türkiye tarafından firmanıza özel tahsis edilen “firma öneki”, ürününüz için belirlediğiniz “ürün numarası” ve sistem tarafından hesaplanan “kontrol basamağı”nın birleşimiyle her yeni ürün çeşidi için tekil olarak yeni bir GTIN oluşturulur.

3. Adım: Barkodların Basılma Yönteminin Belirlenmesi

Baskı yöntemi, ürünün şekline, ambalajına, kullanılacak barkod çeşidine vb. göre değişkenlik göstermektedir.

4. Adım: Barkodların Okunacağı Noktanın Belirlenmesi

Perakende satış noktası, ilaç, lojistik birim vb. kullanım alanlarına göre farklı uygulamalar olabileceğinden önce kullanım alanının belirlenmesi gerekir.
*Ürün perakende satış noktasında mı okutulacak?
*Ürün genel dağıtım noktasında mı okutulacak?
*Ürün hem perakende satış noktasında hem de genel dağıtım noktasında mı okutulacak?
*Ürünün kendisine özgü okunma noktaları var mı? (Tıbbi cihaz ve ürünler)

5. Adım: Barkod Alfabesinin Seçimi

 • Ürününüz perakende satış noktasından geçecekse barkod alfabesinin EAN ya da UPC alfabelerinden biri olması gerekir.
 • Ürün üzerinde seri numaraları, son kullanma tarihi veya ürünün boyutları gibi değişken bilgiler bulunacaksa ürünün GS1-128 barkod alfabesi ile basılması gerekir.
 • Ürününüz perakende satış noktasından geçmeyecekse ve kolay yıpranabilen karton gibi ürünler üzerinde sadece GTIN’in yer alması isteniyorsa, ITF-14 barkod alfabesi uygun seçim olabilir.
 • Ülkemizde özellikle İlaç Takip Sistemi içerisinde karekodlar kullanılmaktadır. 

6. Adım: Barkod Boyunun Belirlenmesi

Barkod boyutlarının GS1 standartlarında uygun görülen ölçülerden daha fazla küçültülmesi çok yönlü tarayıcılarda okunma sorunlarına neden olmaktadır.
Küçük ticari ürünlerinizi numaralandırırken EAN-8 sembolünü kullanmanız tavsiye edilir. 

7. Adım: Barkod Metninin Belirlenmesi

Gözle Görülür Tanımlama (Human Readable Identification), barkodun içine gömülü olan verinin aynı zamanda barkodun altına yazılması suretiyle verinin okunabilmesini sağlar. Barkodun hasar görmesi durumunda metin yedek olarak kullanılabilir.

8. Adım Barkod Renginin Belirlenmesi

Barkodların okunabilmesi için en uygun kombinasyon beyaz zemin üzerine siyah çubuklardır.

9. Adım: Barkod Yerleşimi

 • Sembol yeri belirlenirken önce paketleme süreci dikkate alınmalıdır.
 • Doğru yer belirlendikten sonra baskı firmasına danışılmalıdır.
 • Birçok baskı yönteminde, barkodların uygulama yüzeyini destekler biçimde olması ve belirli bir oryantasyonda yapılması gerekmektedir.

10. Adım: Barkod Kalite Planının Oluşturulması

İlk üç barkod örneğiniz GS1 Türkiye tarafından ücretsiz olarak test edilmektedir. Tek yapmanız gereken boş ambalaj ya da paket örneklerinizi GS1 Türkiye’ye göndermek!

Amazon Barkod Numarası

Ürün UPC’leri ve GTIN’leri

Amazon da ürün satabilmek için dikkat edilmesi gereken Çoğu kategoride yeni ürün sayfası ve liste kaydı oluşturabilmek için satıcıların ürün tanımlayıcılar kullanması gerekir. Yaygın olarak EAN veya UPC kullanılsa da, ürün sayfası oluşturma ve eşleştirme işlemleri için gereken özel GTIN (Global Ticaret Ürün Numarası) kategoriden kategoriye değişir. Mevcut olduğunda istisnalar ve muafiyetler dahil olmak üzere, her kategoriye ilişkin gereklilikler, Ürün numaraları için kategori gerekliliklerinin özeti sayfasındaki tabloda özetlenmiştir.

Yeni ürün sayfaları oluşturulurken ürün tanımlayıcının kullanılması, müşterilere kaliteli deneyim sunmanın önemli bir parçasıdır. Standart tanımlayıcılar kullanırsanız diğer satıcıların daha sonra ürün sayfalarına veri katkısında bulunması da kolaylaşır.

UPC ve GTIN Talimatları

 • Çoğu kategoride, satıcıların yeni ürün sayfaları oluşturma veya Amazon kataloğundaki mevcut sayfalarla eşleştirme yapma işlemi sırasında, ürün tanımlayıcı olarak EAN, UPC ya da ISBN gibi bir Global Ticaret Tanımlama Numarası (GTIN) kullanması zorunludur.
 • Satıcılar, listeleyecekleri ürün için doğru ürün tanımlayıcıyı kullanmalıdır. Satıcıların, hatalı veya satın alınmış EAN/UPC kodları dahil olmak üzere, yanlış ürün numarası bilgileri kullanması yasaktır. Bu durum, satıcı hesabınızın askıya alınmasına neden olabilir.
 • Medya harici kategorilerde marka sahipleri, Amazon Marka Kaydı programına kaydolarak EAN/UPC ve GTIN yerine GCID (Global Katalog Numarası) kullanma talebinde bulunabilir.
 • Doğrulanabilir barkodu bulunmayan markalar için satıcılar EAN/UPC muafiyeti talebinde bulunabilir. Bu istisnalarla ilgili gereklilikler, kategoriden kategoriye veya aynı kategorideki farklı ürün türlerinde değişiklik gösterebilir.
 • Satıcılar, bazı kategorilerde, ürün tanımlayıcısı olmayan ürünleri listeleyebilir. Nadir ürünler veya koleksiyon ürünleri söz konusu olduğunda EAN/UPC yerine üreticinin model ve parça numarası da kabul edilebilir.
 • Belirli ürünlerin Amazon web sitesinde yer almasına hiçbir koşulda izin verilmez. Kısıtlanmış Ürünler bölümünde yasaklı ve izin verilen ürünler hakkında bilgi verilmektedir.

Geçerli UPC’ler

GS1 veritabanını kontrol ederek ürün tanımlayıcıların doğruluğunu onaylarız. GS1 tarafından sağlanan bilgilerle eşleşmeyen EAN’lar/UPC’ler geçersiz sayılır. GS1 veritabanında doğru bilgilerin bulunduğundan emin olmak için ürün tanımlayıcılarınızı (EAN/UPC lisansları satan üçüncü taraflar yerine) doğrudan GS1’den almanızı öneririz.Note: Geçersiz ürün EAN’si veya UPC’si içeren tüm liste kayıtları kaldırılır. Bu durum, ASIN oluşturma veya satış yetkilerinizin geçici ya da kalıcı olarak kaldırılmasıyla sonuçlanabilir. GS1’den EAN/UPC lisansı alma hakkında daha fazla bilgi için bkz. GS1 web sitesi.

Resmi Marka Bülteni

Resmi Marka Bülteni

Türk Patent Enstitüsü (TPE), marka tescil işlemleri için ilk marka başvuru bültenini yayımladı.

27 Haziran’dan 1995 tarihinden sonra TPE! ’ye yapılan marka başvuruları dün yayımlanan 1 numaralı Resmi Marka Bülteni’nde yer aldı. Periyodik olarak yayımlanacak Resmi Marka Bülteni’nin bu ilk sayısı ile yakın geçmişte yürürlüğe konan mevzuatın somut uygulamaları da başlatılmış oldu. Bülten’de yayımlanan başvurulara karşı yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili kişi veya kuruluşlar gerekçelerini açıkça belirterek, başvurunun tescil edilmemesi için itirazda bulunabilecekler. İtirazlar Enstitüsü tarafından incelendikten sonra başvurunun tescil edilmeyeceğine karar verilecek.

Resmi Marka Bülteni’ne abone olunabilecek. Bu arada, Türkiye’nin sınai mülkiyet konularındaki uluslararası anlaşmalardan Paris Sözleşmesi’nin Stockholm metni, Nis, Viyana ve Strasburg anlaşmaları ile Patent İşbirliği Antlaşmasına katılımı için gerekli çalışmalar da tamamlandı.

 

 

Barkod Numarası :

Marka Nedir ?

marka nedir
Marka nedir ?

Marka Nedir ?

Marka; Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işaretleri” içerir. Maddenin kaleme alınışı pek başarılı olmasa da, markanın taşıması gereken asli unsuru vurgulamıştır: Ayırt Edicilik. Maddedeki sayma tahdidi olmadığından ayırt edici nitelik taşıması koşuluyla –her türlü işaret- marka olabilir.

Marka Çeşitleri 

556 Sayılı K.H.K  göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Mesela aynı gruba dahil üç bira şirketinin biralarını aynı marka altında pazarlamaları gibi. Ortak marka her türlü hukuki işleme konu olabilir.
 • Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
 • Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
 • Hizmet Markası: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişiler, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad ve ünvanlarını birlikte yazarak tescil ettirebilirler. Aynı marka tescili, farklı firmaların farklı TPE Marka Sınıfları için başvurusu sonucunda gerçekleşebilir.

Faydalı Model

Faydalı Model

Faydalı model, dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır.

Faydalı model belgesi

Faydalı model belgesi patentle karşılaştırıldığında hem daha kısa zamanda hem de daha az bir masrafla alınabilmektedir.

Faydalı model

Faydalı model ile fikri koruma sağlama sürecinin nispeten daha basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yenilikçi ürün ve yöntemlerin, rakipleri tarafından hemen hemen aynısının yapılması suretiyle taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir.

Patent Başvurusu

Patent Başvurusu
Patent Başvurusu

 Patent  Başvurusu Ne Zaman Yapılılmalıdır ?

 

Buluşunuzu gizli tuttuğunuz sürece marka başvurusu patent başvurusu istediğiniz zaman Asya Patent aracılığı ile yapabilirsiniz.!  Ancak profesyonel tavsiye alınmasıı aşağıdaki risklerin göz önünde bulundurulması açısından faydalı olabilir; 

 • Bir başvurunun çok erken yapılması durumunda ürünün tam olarak geliştirilmemiş olması veya pazarın ürün için hazır olmaması riski,

 • Başvurunun geciktirilmesi durumunda bir başkasının aynı fikirlerle kendi adına başvuru yapması riski.

Patent Başvuru Süreci Nasıl İşeler ?

Türk Patent Enstitüsü‘ne yapılan patent başvurusu KHK’nın 42.maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı taktirde, başvuru sahibine başvurusunun alındığı ve sicile kaydedildiği şekli inceleme sonucu ile birlikte bildirilir. Şekli şartları sağlamayan başvurulara, eksiklerini giderebilmeleri için üç ay süre verilir.

Bu süre içinde şekli eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilmiş sayılır. Yapılan inceleme sonrasında şekli şartlarla uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, başvuru sahibinden, başvuru tarihinden veya başvuru rüçhan hakkı talep edilmişse, rüçhan tarihinden itibaren on beş ay içerisinde Enstitüye, tekniği bilinen durumu ile ilgili araştırma talebinde bulunması ve ilgili ücreti ödemesi hususunda bildirimde bulunur.

Araştırma talep edilmemesi veya araştırma ücretinin ödenmemesi halinde ise başvuru geri alınmış sayılır. patent başvurusu sahibinin, tekniğin bilinen durumu hakkında ilgili araştırma yapılması talebinden sonra, Türk patent enstitisü veya uluslararası niteliği tanınmış anlaşmalı araştırma kuruluşları tarafından araştırma raporu düzenlenir. Araştırma, raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık bir süre içerisinde patent başvurusu sahibinin incelemeli ya da incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiğini bildirmesi gerekir.

Başvuru sahibinin hangi sistemi tercih ettiği ve araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. Başvuru sahibinin, üç ay içerisinde tercihini bildirmemesi halinde, incelemesiz sistemi tercih ettiği kabul edilir. İncelemeli sistem tercih edildiyse inceleme raporu aşamasından sonra (1-3 kez) başvuru reddedilir ya da tercih edilir. 

İncelemesiz sistem tercih edilirse, doğrudan incelemesiz belge verilir.

Patent Başvurusu sırasında Asya Patent’te verilmesi gereken belgeler ve suret saysı

 • Özet, üç nüsha- İstemler, üç nüsha

  Resimler (gerekli görülüyorsa), üç nüsha

  Başvuru harcının ve ücretin ödendiğini gösterir belge(banka dekontu asli)

  Vekaletname ( Noter Onayına Gerek Yoktur indirmek için tıklayın…

Türk Patent Enstitisüne yapılan Patent Başvurusunun incelenmesi

Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun; Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 42 ila 52 nci maddelerinde ve bu Yönetmeliğinde belirtilen maddelerinde belirtilen  şekli  şartlara ve 18 – 25 inci maddelerinde  belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğunu inceler.
Patent Başvurusunun Yayımlanması  

Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden 

itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından bültende yayımlanır.  

Yayımlanan başvurular bültende periyodik olarak duyurulur.   

 Yayın aşağıda sayılanları içerir: 

 a) Patent Başvurusu tarihi ve numarası, 

 b) Başvuruyu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı, 

 c) Buluşu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı, 

 d) Varsa patent vekilinin adı ve adresi, 

 e) Buluş başlığı, 

 f) Talep edilen rüçhan hakkının ülkesi, tarihi ve numarası, 

 g) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları, 

 h) Özet, 

 ı) Tarifname,

 j) İstem veya istemler, 

 k) Resimler. 

Patent Başvurusu ve Marka Başvurusu için Asya Patenti aramanız yeterli.!

Barkod Numarası :

FAYDALI MODEL SÜRECİ

Faydalı Model Şekli İnceleme

Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:

 • Şeklî inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine bunların düzeltilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içerisinde düzeltilmezse veya düzeltme Enstitü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.
 •  Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu ise, faydalı model başvurusu işlemleri durdurulur ve durdurma gerekçesi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Enstitü’ye sunar. Başvuru sahibi anılan süre içerisinde itirazda bulunmazsa veya itiraz Enstitü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.
  – 551 Sayılı KHK’nın 6 ncı maddesi uyarınca, buluş niteliğinde olmaması – hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle faydalı model ile korunabilir bir buluş olmaması
  – 551 Sayılı KHK’nın 155 inci maddesi uyarınca, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında olması
  – buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması
 • Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bildirilen eksiklikler düzeltilirse ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse, şekli uygunluk bildirimi yapılır.

Şekli eksiklikler düzeltilirken ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itirazla birlikte değişiklik yapılırken, başvurunun ilk kapsamının aşılmaması gerekmektedir.

Şekli inceleme sonrası (Enstitüden şekli uygunluk veya işlem durdurmaya karşı yapılan itirazı kabul kararı alındıktan sonra) yayın aşaması gelir.

Faydalı Model Bülten Yayını

“Faydalı Model Başvurusu Yayını”, başvuru (ya da varsa rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır. Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Bunun için, faydalı model başvurusu yapılırken “erken yayın” ile ilgili Vekili bildirilmesi gerekmektedir.  Erken yayın talebi yapıldıktan sonra (şekli uygunluk sonrası) başvuru yayınlanır.

Faydalı Model Bülten İtirazı

Başvuru yayınından itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler. Söz konusu itiraz, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitüye verilir. Yapılan itiraz, faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, yeniliğin bulunmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı konularında olmalıdır. Enstitü, yapılan itiraz ve ekleri itiraz süresi sonunda (3 aylık sürenin dolmasından sonra) başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ve eklerini inceler ve itirazın bildiriminden itibaren 3 ay içinde itiraza karşı görüş bildirebilir. Başvuru sahibi yapılan itirazlar dikkate alınmaksızın belge verilmesini de talep edebilir. Ayrıca, başvuru sahibi itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapabilir.  Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.

 

 

Patent Başvuru Unsurlarının Genel Fiziksel Özellikleri

Başvuru unsurları (başvuru formu, tarifname, istemler, özet ve resimler) ile ilgili aşağıdaki genel hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

 •  Bilgisayar veya daktilo ile yazılmalıdır. Sadece gerekli olduğunda grafik sembolleri, karakterleri, kimyasal ya da matematiksel formüller, Çince veya Japonca karakterler el ile yazılabilir ya da çizilebilir.
 • Sayfalar, doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı yapıda olmalıdır.
 • Sayfalar, delik, buruşuk, katlanmış olmamalıdır.
 • Çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılmalıdır.
 • Unsurlardan herbiri yeni bir sayfada başlamalıdır.
 • Tarifname, istem, özet ve varsa resim sayfaları ikişer nüsha, başvuru formu tek (bir) nüsha halinde hazırlanmalıdır.
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarında, satır araları 1,5 aralıkta olmalıdır.
 • Tarifnamede ve özette tablo kullanılabilir. İstemlerde ise tablo, buluş konusunun tabloların kullanımını zorunlu kılması durumlarda kullanılabilir.
 • Tablo, formül vb. gösterimler dikey konumdaki sayfaya sığmadığı takdirde sayfaya yatay konumda da yerleştirilebilir.
 • Ağırlık ve ölçü birimleri, metrik sistem (SI) cinsinden ifade edilmelidir.
 • Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilmelidir.
 • Diğer formül vb. ifadeler için de uluslararası uygulama kurallarına uyan ve genel kabul gören teknik terim, işaret veya semboller kullanılmalıdır.
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarının altına ilgili sayfa numarası yazılmalıdır. Sayfa numaraları, tarifname-istem-özet sırası ile verilmelidir (Word dokümanında Ekle > Sayfa Numaraları işlemleri uygulanmalıdır).
 • Tarifname, istem ve özet sayfalarında satır numaralandırması yapılmalıdır. Resim sayfalarında yapılmamalıdır. (Word dokümanında Dosya > Sayfa Yapısı > Düzen > Satır Numaraları > Artış (5’erli) işlemleri uygulanmalıdır).
 • Minimum ve maksimum sayfa kenarı marjları ile birlikte genel sayfa görüntüsü aşağıda yer almaktadır. (Word dokümanında Dosya > Sayfa Yapısı > Kenar Boşlukları işlemleri uygulanmalıdır).
Rüçhan Belgesi

Rüçhan Belgesi

 • Enstitümüz nezdinde bir patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan önceki 12 aylık zaman dilimi içinde Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde başvuru yapılması durumunda söz konusu yabancı ülkenin patent ofisinden alınacak rüçhan belgesinin ve bu belgenin sicil bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi gerekmektedir.
 • Rüçhanlı başvurularda başvuru ücreti rüçhan sayısına bağlı olarak (EK-5) değişmektedir.
 • Rüçhan talebinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.
 • Rüçhan talebinin başvuru ile birlikte değil fakat başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılması durumunda, başvuru ücretinin rüçhanlı başvuru ücretine tamamlanması gerekmektedir.
 • Rüçhan belgesi ve çevirisinin de başvuru sırasında ya da başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Patent Resimler

Patent Resimler

 • Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.
 • Resimler, çizim aletleri ile ya da bilgisayar programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir. Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir.
 • Resim sayfalarının numaralandırılması, diğerlerinden farklı olmalıdır. Bu numaralandırma, “ilgili sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır. Örneğin, toplam üç resim sayfası varsa sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3” şeklinde olmalıdır.
 • Her resim sayfasında birden fazla şekil bulunabilir. Her şeklin altına numarası yazılmalıdır (“Şekil 1” vb.). Bu şekillerin açıklaması tarifnamede yer almalıdır.
 • Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir. Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.
 • Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılı ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece kaçınılmaz durumlarda, tek kelimeyi (su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde ve akış şemalarında yazılı ifadeler kullanılabilir.
 • Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir.
 • Resimler ve detayları üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır. Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük çizilmemelidir.
 • Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (antet, çerçeve vb.) bulunmamalıdır.
 • Resimlerde buluş açısından zorunlu olmadıkça ölçülendirme kullanılmamalıdır.
Patent Özet

Patent Özet

Özet Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Özet tercihen 50-100 kelimeden oluşur. Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır

 

.

Patent İstemler

İstemler

 • İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.
 • İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.
 • İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, istemler, tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).
 • İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir (bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istem sayısı birden fazla olabilir. Ancak bir başvuruda aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veya kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilmesi için aşağıda sayılan durumlardan birinin oluşması gerekir:a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
  b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
  c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde korunmasının uygunsuz olması. Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

  Aşağıda istemlerin birbirine bağlanmasıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerin her birinin farklı bir başvurudan alındığı varsayılmalıdır.

  A. Kabul edilebilir çoklu bağımlı istem örnekleri
  İstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği—
  İstem 5. Yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 16. İstem 1, 7, 12, veya 15’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 8. 4-7 nolu istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği — İstem 11. İstem 1, 2, ve 7-10’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —

  B. Kabul edilmeyen çoklu bağımlı istem örnekleri
  – İstemin farklı istemlere alternatif yolla gönderme yapmaması:
  İstem 5. İstem 3 ve 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 5. İstem 3 ve/veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1-3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1 ila 3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1 ile 3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1 veya 2 ve 7 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 6. Yukarıdaki istemlerdeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 6. İstem 1, 2, 3, 4 ve/veya 5’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’daki gibi bir cihaz olup, özelliği — –

  -İstemin kendisinden sonraki bir isteme atıfta bulunması:
  İstem 3. Aşağıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 5. İstem 4 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği — –

  -Farklı özelliklere sahip iki farklı istem grubunun aynı istemde kullanılması:
  İstem 9. İstem 1 veya 4’teki cihazın istem 6, 7 veya 8’e göre üretim yöntemi olup, özelliği — –

  -Çoklu bağımlı bir istemin bir başka çoklu bağımlı isteme gönderme yapması: Aşağıdaki örnekteki istemlerin aynı başvuruya ait istemler olduğu varsayılmalıdır: İstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 8. İstem 5 veya 7’deki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  Bu durumda istem 8 kabul edilebilir bir istem değildir.

 • Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım, “olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.Örnek:
  1) Buluş, buzdolapları için yumurtalık olup özelliği; birbiri üzerinde yatay hareket edebilen üst yumurtalık (1) ve alt (2) yumurtalık ile farklı uzunluktaki üst yumurtalık ayağı (4) ve alt yumurtalık ayağına (5) sahip olmasıdır.
  2) İstem 1’deki buzdolapları için yumurtalık olup özelliği; üst yumurtalığın (1) hareketini sağlayan ve üst yumurtalığın (1) herhangi bir bölgesinde yer alan tutma çıkıntılarının (7) bulunmasıdır.
 • Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem …..’deki ……” şeklinde) bulunulmalıdır. Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler belirtilmelidir.Örnek:
  (Örnek istemlerdeki A, B, vb. harfler, buluşun parçalarını ifade etmektedir. Örnekteki 1 ve 6 nolu istemler bağımsız, diğer istemler bağımlı istemlerdir)
  1) Buluş, ….. olup özelliği; A, B, C ve D kısımlarına sahip olmasıdır.
  2) İstem 1’deki buluşa ait D olup özelliği; E’yi içermesidir.
  3) İstem 1’deki buluşa ait C olup özelliği; metal olmasıdır.
  4) İstem 3’teki C olup özelliği; üzerinde bir deliğin bulunmasıdır.
  5) İstem 1’deki ……… olup özelliği; tek parça olmasıdır.
  6) Buluş, ……… olup özelliği; …………..
  7) İstem 6’daki ……… olup özelliği; ……………
  8) İstem 6 veya 7’deki ……… olup özelliği; ……………
 • İstemler, ürün, yöntem, aparat ve kullanım olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir. Ürün/aparat istemlerinde, ürünün/aparatın sahip olduğu parçalara vurgu yapılmalıdır. Yöntem isteminde ise, yönteminin işlem adımlarına odaklanılmalıdır.-Ürün/aparat istemleri:
  1) Buluş, buzdolapları için yumurtalık olup özelliği; birbiri üzerinde yatay hareket edebilen üst yumurtalık (1) ve alt (2) yumurtalık ile farklı uzunluktaki üst yumurtalık ayağı (4) ve alt yumurtalık ayağına (5) sahip olmasıdır.

  2) İstem 1’deki yumurtalık olup özelliği; üst yumurtalığın (1) herhangi bir bölgesinde tutma çıkıntılarına (7) sahip olmasıdır.

  -Yöntem (metot) istemleri:
  1) Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği; – ahşap malzemenin kesilmesi (101), – kesilen malzemenin boyanması (102), – boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103), – kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104), – kapının preslenmesi (105), işlem adımlarından oluşmasıdır.
  2) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ……………
  3) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması (102) adımında ………

 • Ürün istemleri yazılırken, (bir üretim yöntemi istemi yazar gibi) buluşun çalışma şeklini, işleyişini veya üretim sürecini anlatan ifade şekilleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine, ürünün sahip olduğu parçalar veya özellikler vurgulanmalıdır. Mesela, “………… parçası sayesinde düşürülmesidir” gibi bir ifade yerine, ürün parçasına vurgu yapan “………… düşürülmesini sağlayan ………. parçasına sahip olmasıdır” ifadesi kullanılmalıdır.Örnek:
  (YANLIŞ ÜRÜN İSTEMİ)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap (1) kısmına katlanabilir metal kollar (2) bağlanması, daha sonra bu kollara yağmurdan korunmak için bir kumaş (3) dikilmesi, şemsiye açılmak istendiğinde sap kısmında bulunan düğmeye (4) basılarak şemsiyenin açılması ile karakterize edilmektedir.

  (DOĞRU ÜRÜN İSTEMİ)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.

 • İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına “yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ………… sahip olmasıdır” şeklinde).Örnek:
  (YANLIŞ İSTEM)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; yağmurdan ve güneşten korumasıdır.

  (DOĞRU İSTEM)

  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.

  (YANLIŞ İSTEM)

  Buluş, …… motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlamasıdır.

  (DOĞRU İSTEM)
  Buluş, …… motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlayan ………. sahip olmasıdır.

 • İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler, sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi (varsa referansı ile birlikte) açık şekilde yazılmalıdır. Mesela, istemlerde bir borudan bahsedilecek olsun. Tarifnamede bu boru, metal olarak belirtilmişse, istemlerde “tarifnamedeki gibi bir boru” denemez. Bunun yerine açık şekilde, “metal boru ……” ifadesi kullanılmalıdır.Örnek:
  (YANLIŞ İSTEMLER)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; tarifnamede anlatılan özelliklere sahiptir. Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen şekildedir. Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen parçalardan oluşmaktadır.
 • İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.Örnek:
  (YANLIŞ İSTEM)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmını içerir. Sap kısmına katlanabilir metal kollar bağladır. Yağmurdan korunmak için, söz konusu metal kolların üzerinde kumaş bulunmaktadır. Sap üzerinde şemsiyenin açılmasını sağlayan düğme bulunmaktadır.

  (DOĞRU İSTEM)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap (1), sapa bağlı katlanabilen metal kollar (2), kollara dikili kumaş (3) ve şemsiyenin açılmasını sağlayan sap üzerinde bulunan düğmeden (4) oluşmasıdır.

 • Farklı teknik alanlarla ilgili istem yazımına yardımcı olmak adına, aşağıda bazı örnek istemler verilmiştir (UYARI: Verilen örneklerin bahsi geçen buluşu en iyi şekilde tanımladığı/koruduğu düşünülmemelidir).Bir mekanik ürün buluşu için örnek istemler (çoklu pizza ambalaj yapılanması)

  1. Buluş, pizzaların gönderimi esnasında birden çok pizzanın dağıtılmasını sağlamak üzere çoklu pizza ambalaj yapılanması (1) olup özelliği;
  – arka yüz (2.4) alt kısmında ve ön yüz (2.3) alt kısmında konumlandırılan geçme boşluğu (7) içeren bir kapaklı kutu (2) ve
  – bahsedilen yapılanmayı (1) oluşturan kutuları (2, 3) bir arada tutmak ve sarsmadan taşıyabilmek üzere ön yüz (3.2) ve arka yüz (3.4) üzerinde konumlandırılan istif tırnağı (4), bahsedilen istif tırnağının (4) geçmesini ve kutuların (2, 3) birbirine monte olmasını sağlamak üzere arka yüz (3.4) alt kısmında ve ön yüz (3.3) alt kısmında konumlandırılan geçme boşluğu (7) ve pizzaların buhar yapmasını önlemek üzere yan yüzler (3.2) üzerinde konumlandırılan havalandırma tırnağı (5) içeren, üst üste istiflenebilme özelliğine sahip, tava şeklinde en az bir kapaksız kutu (3) içermesidir.

  2. İstem 1’e uygun çoklu pizza ambalaj yapılanması (1) olup özelliği; bahsedilen istif tırnaklarının (4) pizza taşınması esnasında yerinden çıkmasını önlemek üzere, yüksekliğinin, havalandırma tırnağı (5) yüksekliğinden uzun olmasıdır.

  Bir ilaç buluşu için örnek istemler (oral yolla dağılan olanzapin tablet)

  1. Oral yolla dağılan bir olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat ve bir ya da birden fazla farmasötik olarak kabul edilebilir yardımcı madde içeren ve içerisindeki magnezyum stearat ve sodyum stearil fumaratın toplam ağırlığının, toplam tablet ağırlığına göre yaklaşık % 0,1 ila 5’i kadar olduğu ve tabletin ağız boşluğunda 90 saniye içerisinde dağılmasıdır.

  2. İstem 1’e göre oral yolla dağılan olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearatın sodyum stearil fumarata ağırlık olarak oranı 1:10 ila 10:1 aralığındadır.

  3. İstem 2’ye göre oral yolla dağılan olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearatın sodyum stearil fumarata ağırlık olarak oranı 1:5 ila 5:1 aralığındadır.

  4. Oral yolla dağılan olanzapin tabletini üretmek için bir yöntem olup özelliği; bu yöntem direk baskıdır.

  5. İstem 4’e göre oral yolla dağılan olanzapin tabletini üretmek için bir yöntem olup özelliği; aşağıdaki basamakları içerir:

  a) olanzapin ya da onun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunun ya da polimorfunun diğer yardımcı maddelerle karıştırılması,

  b) karışımın magnezyum stearat ve sodyum stearil fumarat ile harmanlanması,

  c) harmanlanmış karışımın tabletler elde etmek üzere 5 ila 130 N basıncında, direk baskı ile sıkıştırılması.

  Bir üretim yöntemi buluşu için örnek istemler (file çuval ve üretim yöntemi)

  1. Seyrek dokulu bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; – file çuvalın (1) dokunması aşamasında çuvalın en az bir bölgesinin (3) diğer bölgelerine göre daha sık dokunması, – sık dokunan bölgenin (3) en az bir kısmını kapsayan en az bir bölgede laminasyon işlemi yapılarak en az bir lamine bölge (4) oluşturulması, – lamine bölge (4) üzerinde en az bir baskı (5) oluşturulması adımlarını içermesidir.

  2. İstem 1’e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; file çuvalın (1) bir ağız (1a) kısmına yakın bir bölgede kulp şeklinde bir kesim yapılması ile bir taşıma kulpu (6) oluşturulması adımını içermesidir.

  3. İstem 1’e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; file çuvalın (1) en az bir kenarına overlok işlemi yapılması adımını içermesidir.

  4. İstem 1’e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; bahsedilen baskının bir flekso baskı olmasıdır.

  Bir bilgi teknolojisi (işlem adımı) buluşu için örnek istemler (bir izlenme ölçüm sistemi)

  1. Bir alıcıya (2) sahip bir mobil iletişim cihazı (3) ve sunucu (4) kullanılan ve sunucu (4) ile mobil iletişim cihazı (3) arasındaki haberleşmenin gerçekleşmesini sağlayan bir iletim ortamı (5) içeren bir izlenme ölçüm yöntemi (1) olup özelliği,

  – filigran entegre edilmiş medya içeriğinin radyo, televizyon gibi görsel/işitsel iletişim araçlarında yayınlanması (101),
  – kullanıcının medya içeriklerini mobil iletişim cihazındaki (3) alıcı (2) vasıtası ile kaydetmeye başlayarak izlenme ölçümünü yapma sürecini başlatması (102),
  – filigran entegre edilmiş medya içeriğine ait sinyalin alıcı tarafından alınması (103),
  – medya içerik sinyalinin mobil iletişim cihazı (3) tarafından bir iletim ortamı (5) üzerinden sunucuya (4) iletilmesi (104),
  – sunucuya (4) ulaştırılmış sinyalin ilişkili olduğu medya içeriğindeki bilginin belirlenmesi (105),
  – kullanıcıya promosyon bilgisinin gönderilmesi (106),
  – sunucuya (4) ulaştırılmış sinyalin ilişkili olduğu medya içeriğindeki bilginin sunucuya (4) kaydedilmesi (107) adımları ile karakterize edilmesidir.

  2. İstem 1’deki gibi bir izlenme ölçüm yöntemi (1) olup özelliği, alıcı (2) tarafından alınan ve filigran verisi içeren medya içerik sinyalinin mobil iletişim cihazının (3) kontrol biriminde filigran çözücü yardımı ile çözümlenerek filigran verisi elde edilmesinden sonra bir iletim ortamı (5) üzerinden sunucuya (4) iletilmesi ile karakterize edilmesidir.

Tarifname

Tarifname

 • Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

Tarifname ve Buluş Başlığı;

 • Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.
 • Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:Teknik Alan

   

 • Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir. Örnek: Buluş, …………….. ile ilgilidir.

  Teknik Alan
   
 • Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.Buluşun Amacı

   

 • Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.Şekillerin açıklaması

   

 • Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.
  Örnek:
  Şekil 1: Işıklı uyarı aparatının kullanıldığı telefonun perspektif görünüşü
  Şekil 2: Gövdenin perspektif görünüşüŞekillerdeki referansların açıklaması

   

 • Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.
  Örnek:
  1: Işıklı uyarı aparatı
  2: Ahize
  3: GövdeBuluşun açıklaması

  Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez içinde yazılmalıdır.
  Örnek:
  ………… Ahizenin (2) üzerinde, ana cihaza (A) oturan yüzeyinden başlayarak üst yüzeyine kadar devam eden bir delik (21) bulunmaktadır. …….

  Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

   

 • Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

 

 

 

Tarifname

PATENT BAŞVURUSU HAZIRLANMASI

Patent ve Faydalı Model başvuruları için (başvuru formları dışında) tüm başvuru unsurları ve hazırlanış şekilleri aynıdır. Bu nedenle, bu kısımda her iki başvuru şekli tek başlık altında anlatılacaktır. Başvuru için gerekli unsurlar ve bunların hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

 • Başvuru formu
 • Başvuru ücreti
 • Tarifname
 • İstemler
 • Özet
 • Resimler
 • (varsa) Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içinde Enstitümüze gönderilmek zorundadır.
Ön Araştırma

Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent/faydalı model almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu nedenle, söz konusu süreçlerin başında, tekerleği yeniden icat etmediğinizden emin olmak için buluş konusu teknik ile ilgili ön araştırma yapmanız/yaptırmanız tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Bahsedilen ön araştırma için Enstitümüz tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

 • EPOQUE veritabanı (çeşitli ülke ve patent sistemlerindeki patentler) üzerinden ön araştırma yapılmasını istiyorsanız Ön Araştırma ücretin ödendiğini gösteren belge ile birlikte Asya Patent ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Enstitü veritabanı (ülkemizde koruma talep eden yayımlanmış patentler) üzerinden ön araştırma yapılmasını istiyorsanız Ön Araştırma ücretin ödendiğini gösteren belge ile birlikte Asya Patent ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Ön araştırmayı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için başvurabileceğiniz en temel kaynak, yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet siteleridir. Söz konusu sitelerin başında, ulusal ve bölgesel patent ofislerinin online patent araştırma veritabanları gelmektedir. Bunun dışında özel şirketlerin de arama motorları vb. hizmetleri mevcuttur. Buluş başlığı, başvuru sahibi, patent sınıfı vb. kriterler üzerinden araştırma yapılabilen bu sitelerden bazıları aşağıda yer almaktadır: – http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
 • Enstitünün online (çevrimiçi) patent araştırma veritabanıdır. Bu veritabanı ile ülkemizde koruma talep eden, yayımlanmış tüm patent ve faydalı model başvurularına/belgerine ulaşabilirsiniz.
 • http://ep.espacenet.com/ veya http://tr.espacenet.com/ Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) online patent araştırma veritabanıdır. Çeşitli ülke ve patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.
 • http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veritabanıdır. Bu veritabanı ile 33 milyonun üzerinde (2.2 milyon civarında PCT başvurusu olmak üzere) patent dokümanına ulaşabilirsiniz. –
 • http://www.uspto.gov/patents/process/search/ ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veritabanıdır.
 • http://www.google.com/patents Google firmasının online patent araştırma veritabanıdır. Veritabanı ile ABD patent dokümanlarına (8 milyon patent belgesi ve 3 milyon patent başvurusu) ulaşabilirsiniz. – Ayrıca, birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri için bakınız: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
Patent mi, Faydalı Model mi?

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Patent                  Faydalı Model

Yenilik                                                                          Bakılır                    Bakılır

Buluş Basamağı                                                         Bakılır                   Bakılmaz

Sanayide Uygulanabilirlik                                            Bakılır                   Bakılır

Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler         Korunur                 Korunmaz

Kimyasal Maddeler                                                    Korunur                 Korunmaz Araştırma Raporu / İnceleme Raporu                       Var                         Yok Koruma Süresi                                            7 yıl (İncelemesiz)         20 yıl (İncelemeli)

Başvuru konusu korunabilir bir buluş mu?

Buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK’nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar (insan klonlama yöntemi vb. korunabilir buluş değildir)
 • Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler (Soğuğa dayanıklılık geni içeren Gerek  mısır çeşidi patentlenemez. Ancak, soğuğa dayanıklılık geni içeren mısır bitkisi patentlenebilir. Ülkemizde bitki çeşitleri ve hayvan ırkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Esas olarak biyolojik işleminden anlaşılması gereken; melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulüdür)
Başvuru konusu bir buluş mu?

Başvuru konusu bir buluş mu?

Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK’nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır:
– Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
(Bölme işlemi için bir kısayol metodu buluş değildir. Ancak, bu metoda göre çalışan bir hesap makinası buluş olabilir)
– Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
(Dil öğrenme yöntemi, bulmaca çözme yöntemi, bir oyun veya ticari bir işletmeyi organize
etmek için planlar buluş değildir. Ancak, dil öğretmek, bulmaca çözmek, bir planı uygulamak veya oyun oynamak için yeni bir cihaz buluş olabilir)
– Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar
yazılımları (Romanlar, tablolar, heykeller, Windows 7, muhasebe programı vb. bilgisayar programları gibi konular buluş değildir. Ancak, bir yazılımının entegre edildiği yeni bir cihaz buluş olabilir. Bir kumaş üzerindeki desene patent verilmezken bu deseni kumaşa uygulayan cihaz veya yöntem buluş olabilir)
– Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
(Tek başına bir bilginin içeriğinin sunumu veya bir taşıyıcı üzerine kaydedilmiş bilginin
sunumu buluş değildir. Örneğin, bir cihazın kullanım kılavuzu buluş değildir. Ancak, bilgiyi
sunan projeksiyon cihazı vb. yeni bir buluş olabilir)
– İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri
(Ancak, bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim
usulleri buluş olabilir)

Mücbir Sebep

Mücbir Sebep

Vadesinde ödenmeyen yıllık ücretler vadeyi takip eden 6 ay içinde de ödenmezse
başvuru/belge geçersiz sayılır.
551 Sayılı KHK’nın 134 üncü maddesine göre hak sahibi, ödemenin mücbir sebepten dolayı yapılamadığını ispat ederse başvuru/belge yeniden geçerlilik kazanır. Bunun için mücbir sebeple ilgili talebin geçersizlik yayınından itibaren 6 ay içinde yapılması gerekir.
Hak sahibinin mücbir sebep talebi bültende ilan edildikten sonra 1 ay içinde üçüncü kişiler
mücbir sebeple ilgili görüşlerini açıklayabilir. Bu süre sonunda Enstitü, başvurunun/belgenin yeniden geçerlilik kazanıp kazanmadığına dair kararını verir. Enstitü yeniden geçerlilik kararı verirse başvuru sahibi, ödemediği yıllık ücreti ek ücretle (EK-7 “%50 Ek Ücret” sütunu) birlikte ödemekle yükümlü olacaktır.

Patentlenebilirlik Kriterleri

Patentlenebilirlik kriterleri

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir. Söz konusu kriterlerin açıklaması aşağıda yer almaktadır

 • Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
 • Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.
 • Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.
Rüçhan

Rüçhan

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa koruma istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir.
Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Rüçhan hakkı, başvuru sahibinin* Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin (EK-16) herhangi birinde yaptığı başvurudan itibaren 12 ay içinde, sözleşmeye taraf başka ülkelerde de başvuru yaparak tarih önceliği avantajından yararlanmasını sağlamaktadır.

Rüçhan Hakkı

Rüçhan sayesinde ilk başvurudan sonraki 12 ay içinde başvuru yapılan ülkelerde araştırma-inceleme raporu düzenlenirken, o ülkeye başvuru yapılan tarih değil, ilk başvurunun yapıldığı ülkedeki tarih esas alınmaktadır.
* Başvuru sahibi, Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinin vatandaşı veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Patent İsteme Hakkı

Patent İsteme Hakkı

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devri
mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı (taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa) bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibidir.

Detaylı Bilgi için Patent Vekillerimizden Bilgi Alabilirsiniz.  Asya Patent + 90 212 640 90 39

Patent Başvurusu

Patent Başvurusu Hakkında

Bir ürünün başka kişiler tarafından üretilmesini engellemek için Patent Başvurusu yapılması gerekmektedir!

Patent Başvurusu ABD & Kanada

Patent Başvurusu 20-29 Yerel kullanım (depo,ambar)

Patent Başvurusu 30-37Fransa

Patent Başvurusu 400-440 Almanya

Patent Başvurusu 45-49 Japonya

Patent Başvurusu 46 Rusya

Patent Başvurusu 471 Tayvan

Patent Başvurusu 474 Estonya

Patent Başvurusu 475 Letonya

Patent Başvurusu 477 Litvanya

Patent Başvurusu 479 Sri Lanka

Patent Başvurusu 480 Filipinler

Patent Başvurusu 482 Ukrayna

Patent Başvurusu 484Moldovya

Barkod Numarası 485 Ermenistan

Patent Başvurusu 486 Gürcistan

Patent Başvurusu 487 Kazakistan

Patent Başvurusu 489 Hong Kong

Patent Başvurusu 50 Birleşik Krallık(İngiltere)(UK)

Patent Başvurusu 520 Yunanistan

Patent Başvurusu 528 Lübnan

Patent Başvurusu 529 Kıbrıs Rum Kesimi

Patent Başvurusu 531Makedonya

Patent Başvurusu 535 Malta

Patent Başvurusu 539 İrlanda

Patent Başvurusu 54 Belçika & Lüksemburg

Patent Başvurusu 560 Portekiz

Patent Başvurusu 569İzlanda

Patent Başvurusu 57 Danimarka

Patent Başvurusu 590 Polonya

Patent Başvurusu 594 Romanya

Patent Başvurusu 599 Macaristan

Patent Başvurusu 600-601Güney Afrika

Patent Başvurusu 609 Mauritius

Patent Başvurusu 611Fas

Patent Başvurusu 613 Cezayir

Patent Başvurusu619 Tunus

Patent Başvurusu 622 Mısır

Patent Başvurusu 625 Ürdün

Patent Başvurusu 626İran

Patent Başvurusu 64 Finlandiya

Patent Başvurusu 69 -690 Çin

Patent Başvurusu 70 Norveç

Patent Başvurusu 729 İsrail

Patent Başvurusu73 İsveç

Patent Başvurusu 740-745Guatemala ,El Salvador,Honduras, Nikaragua,

Patent Başvurusu 746 Dominik cumhuriyeti

Patent Başvurusu 750 Meksika

Patent Başvurusu 759 Venezuela

Patent Başvurusu 76 İsviçre

Patent Başvurusu 773 Uruguay

Patent Başvurusu 775Peru

Patent Başvurusu 777 Bolivya

Patent Başvurusu 779 Arjantin

Patent Başvurusu 780Şili

Patent Başvurusu 784 Paraguay

Patent Başvurusu 785 Peru

Patent Başvurusu 786 Ekvador

Patent Başvurusu789 Brezilya

Patent Başvurusu80-83 İtalya

Patent Başvurusu 84 İspanya

Patent Başvurusu 850 Küba

Patent Başvurusu 858 Slovakya

Patent Başvurusu 859 Çek cumhuriyeti

Patent Başvurusu 860 Yugoslavya

Patent Başvurusu 869 – 868 Türkiye

Patent Başvurusu 87 Hollanda

Barkod Numarası 880 Güney Kore

Patent Başvurusu 885 Tayland

Patent Başvurusu 888 Singapur

Patent Başvurusu 890 Hindistan

Patent Başvurusu 893Vietnam

Patent Başvurusu 899 Endonezya

Patent Başvurusu 90-91 Avusturya

Patent Başvurusu 93Avustralya

Patent Başvurusu 94 Yeni Zelenda

Patent Başvurusu 955 Malezya

Patent Başvurusu977 Uluslararası periyodik yayınlar için

Patent Başvurusu 978 Uluslararası standart kitap numarası

Patent Başvurusu 979 Uluslararası müzik numarası